Tag Archives: kirkolliskokousaloite

Aloitteella voi vaikuttaa kirkon toimintaan: 16-vuotiaat saavat äänestää kirkon vaaleissa

10/08/2018

0 Comments

Kirkolliskokousedustajilla on mahdollisuus tehdä kirkon toimintaan liittyviä aloitteita kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Aloitteet käsitellään kirkolliskokouksessa valiokunnissa, joista esitetyt asiat tuodaan kokouksen käsiteltäväksi mietintöinä. Riina Ngyen teki kirkolliskokousaloitteen vuonna 2011 äänestysikärajan laskemisesta 18 vuodesta 16 vuoteen kirkollisissa vaaleissa. Kirkolliskokous hyväksyi aloitteen ja tämän vuoden alusta ovat 16 vuotta täyttäneet saaneet äänestää kirkon vaaleissa. Vuoden alussa astui voimaan uusittu […]

Continue reading...

Kirkolliskokousedustajat tekivät kolme aloitetta

01/08/2018

0 Comments

Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tehtiin määräaikaan mennessä kolme aloitetta. Kirkolliskokousedustajat saivat tehdä aloitteita kesäkuun loppuun asti. Yksi aloitteista liittyy kirkon hallinnonuudistusprosessiin, yksi kirkkomusiikin kehittämiseen ja yksi kirkon saamelaistyöhön. Kirkollishallitus käsittelee aloitteet ja tekee esitykset kirkolliskokouksen käsittelyn pohjaksi. Kirkolliskokouksessa on määrä valita Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitta. Tällä hetkellä hiippakunnan piispan tehtäviä hoitaa Joensuun piispa Arseni. Suomen […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen toisena päivänä aloitteet olivat käsittelyssä

29/11/2016

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2016 kirkolliskokouksen toisena päivänä valiokunnat työskentelivät koko päivän. Asioiden käsittely etenee kirkolliskokouksessa kaksivaiheisesti. Valiokunnat valmistavat käsittelemistään asioista mietinnöt, jotka pannaan ensimmäisessä käsittelyssä pöydälle. Keskustelu mietinnöistä käydään niiden toisessa käsittelyssä. Työskentelynsä eilen iltapäivällä aloittaneet valiokunnat ovat valinneet itselleen puheenjohtajat kirkolliskokouskaudelle: hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Haikala, talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Markku Salminen, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi Maria Lampinen ja lakivaliokunnan puheenjohtajaksi Matti […]

Continue reading...

Kirkolliskokousedustaja Soili Penttonen: ”Arkkipiispan istuimen mahdollinen siirto vaikuttaa kirkon hiippakuntarakenteeseen”

28/11/2016

0 Comments

Nunna Elisabet on tehnyt kirkolliskokoukselle aloitteen arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirron selvittämisestä. Hän esittää, että kirkolliskokous nimeäisi työryhmän, joka antaisi selvityksensä vuoden 2017 kirkolliskokoukselle. Aloite itsessään on kannatettava. Edellisillä kirkolliskokouskausilla on tehty selvityksiä erilaisista hallintomalleista ja arkkipiispan istuimen sijaintiakin on sivuttu. Eteenpäin ei kuitenkaan ole päästy. Kysymys arkkipiispan istuimen sijainnista on asia, joka pitää käsitellä […]

Continue reading...

Kysymys arkkipiispan istuimen siirrosta

28/11/2016

0 Comments

On tärkeää, että arkkipiispan istuimen mahdollista siirtoa koskevia näkökohtia paitsi pohditaan, myös selvitetään asiallisesti, avoimesti eritellen. Ensimmäinen piirre, joka kiinnittää historian kannalta huomiota on se, että arkkipiispan istuimen sijoittuminen Kuopioon näyttää melko sattumanvaraiselta ratkaisulta. Toki Laatokan Karjalan ortodoksisesta väestöstä suuri osa sijoittui viime sotien seurauksena juuri Pohjois-Savoon. Muuta historian tukea Kuopion puolesta ei liene, paitsi […]

Continue reading...

Avoimuutta ja demokratiaa

28/11/2016

0 Comments

KIRKOLLISKOKOUKSELLE ON toki tehty muitakin aloitteita kuin arkkipiispan istuimen siirtoa koskeva aloite, ja kirkolliskokouksen asialistalla on toki runsaasti muitakin käsiteltäviä asioita. Huomioni kiinnittyi aivan erityisesti siihen, että asialuetteloa laatiessaan kirkollishallitus on tehnyt esityksen kirkolliskokoukselle eri valiokuntiin ehdotettavista henkilöistä. Sen sijaan valiokuntia merkittävämpään päättävään elimeen, kirkollishallitukseen, ei asiantuntijajäseniä ole esitetty lainkaan. Tästä väistämättä saan mieleen, että […]

Continue reading...

Vuoden 2016 kirkolliskokoukselle tehdyt aloitteet

28/11/2016

0 Comments

  Kirkolliskokousedustajat voivat tehdä erikseen määrättyyn päivämäärään mennessä aloitteita kirkolliskokoukselle. Kirkollishallitus käsittelee tehdyt aloitteet ja tekee asioista esitykset kirkolliskokouksen käsittelyn pohjaksi. Vuoden 2016 kirkolliskokoukselle on tehty seuraavat aloitteet: Aloite venäjänkielisen papin toimen perustamisesta Karjalan hiippakuntaan ja tarvittavan määrärahan varaamiseksi kirkon talousarvioon, toissijainen vaatimus Sofia Laukkanen, Martti Kähkönen ja Anna-Katriina Salmikangas ovat tehneet kirkolliskokoukselle aloitteen jossa […]

Continue reading...

 Jälkimietteitä kirkolliskokouksesta

12/12/2014

0 Comments

Kirkolliskokous oli ja meni, yhtenä monista kohta unohtuneekin, virallisesti hyvässä ja rakentavassa hengessä – paikan päällä seurattuna ainakin sivistyneemmin kuin edellisen vuoden kirkolliskokous. Mutta kirkolliskokouksen tekemät päätökset jäävät voimaan. Kirkolliskokoushan lakiin perustuen käyttää korkeinta valtaa kirkossa – paitsi kanonisissa kysymyksissä, jotka kuuluvat piispainkokoukselle ortodoksisen tradition mukaan, koska siellä edellytetään olevan kanoninen tietämys. Päätöksistä tärkeimpänä voi […]

Continue reading...