Kirkon yhteisöverotuotto korvataan valtionavustuksella?

Kirkollisasioista vastaava sisäministeri Päivi Räsänen kehotti evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousta kannattamaan lakisääteistä valtionapua yhteisöveron sijaan kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Hallituksen lakiesitystä käsitellään eduskunnassa ensi syksynä. Laki… Read more ”Kirkon yhteisöverotuotto korvataan valtionavustuksella?”