Tag Archives: vastarannankiiski

Non sequitur

17/01/2016

0 Comments

Wikipedian mukaan ”Non sequitur (lat. ei seuraa) on argumentaatiovirhe, jossa alkuoletuksista esitetään seuraavan sellaista, mitä niistä ei tosiasiassa seuraa”. Nimimerkki Vastarannankiiskin viimeisin Sivallus (”Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni!”) alkoi huomiolla siitä, että sekä Helsingin luterilainen että ortodoksinen piispa ovat Rooman-matkansa yhteydessä tuoneet julki huolensa Suomeen tulleiden muslimipakolaisten mahdollisuudesta omaan uskonnonharjoitukseen. Pian nimimerkki pääsikin kirjoituksensa varsinaiseen teemaan, eli että […]

Continue reading...

Sivallus: Julkisuuden kolme olomuotoa

09/05/2014

0 Comments

Me Suomen ortodoksit esiinnymme julkisuudessa aktiivisimmin kahdessa yhteydessä. Ensimmäinen yhteys on mystiikan, salaperäisyyden, eksotiikan, suitsukkeentuoksun ja tietenkin herkullisten paastoruokien yhteys. Meidät nostetaan helposti esiin, kun sivun- tai ruuduntäytteeksi tarvitaan jotain kaunista, erilaista, vähän hengellisvivahteista – ja meidät laitetaan yhtä vaivattomasti takaisin kaappiin sitten, kun bileet ovat ohi eikä hypetystä enää tarvita. Jotkut meistä haluavat ehkä […]

Continue reading...

Sivallus: Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

01/05/2014

0 Comments

Media on viime vuosina ottanut tavakseen nostaa milloin minkäkin ortodoksista kirkkoa koskevan kohu-uutisen suurten kirkollisten juhlien – useimmiten pääsiäisen – edellä kaiken kansan taivasteltavaksi. Ainakin pari kertaa ”kohu” on liittynyt siihen, että pappi ei voi erottuaan tai leskeksi jäätyään avioitua uudelleen ja samalla säilyttää pappeuttaan. Vastarannankiiski onkin ihmetellyt, kuinka huonoin perustiedoin jotkut ovat olleet sitoutuneita […]

Continue reading...